WERSJA ARCHIWALNA STRONY! AKTUALNA: rownosc.info

Don't index this text. Don't index this text. Don't index this text.

 

 

Nowości w równości

SLAJD 1:

MĘSKOŚĆ I KOBIECOŚĆ W LEKTURACH SZKOLNYCH

Fundacja PUNKT WIDZENIA

Analiza treści lektur w szkole podstawowej i gimnazjum z perspektywy równości płci.

Publikacja powstala w ramach projektu "RÓWNIA LITERACKA" 

więcej

SLAJD 2:

WIĘCEJ RÓWNOŚCI – WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010–2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Raport analizujący sytuację kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010-2013. Do tej pory nie było w Polsce tak szerokiego opracowania tego zagadnienia.

więcej

SLAJD 3:

 

MOWA NIENAWIŚCI. Raport z badań sondażowych

 

Fundacja im Stefana Batorego

Michał Bilewicz, Marta Marchlewska, Wiktor Soral, Mikołaj Winiewski

Celem przeprowadzonego przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami projektu badawczego było całościowe opisanie społecznego funkcjonowania mowy
nienawiści w Polsce

więcej

SLAJD 4:

Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego

 

Podręcznik szkoleniowy, zbiór nowych narzędzi oraz wartościowe źródło informacji o tym, jak wspierać pracowników w godzeniu życia zawodowego i osobistego.

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Kraków, 2014

więcej

SLAJD 5:

Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością

Agnieszka Wołowicz- Ruszowska

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

"Przedmiotem publikacji jest tożsamość osób znajdujących się w podwójnie niekorzystnej, upośledzającej czy stygmatycznej sytuacji: jako kobiet i jako osób niepełnosprawnych, których problemy i trudności nie są dostrzegane i są przemilczane."

więcej

 

Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
Logo Fundacji RÓWNOŚĆ.INFOBaza organizacji działających na rzecz równości, różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji.

więcej

Portal jest miejscem, w którym gromadzone są publikacje, filmy, dobre praktyki i regulacje prawne dotyczące działań antydyskrymiancyjnych oraz szeroko rozumianej tematyki równościowej.

więcej

Publikacja w czterech częściach. Efekt dwuletniej pracy grup roboczych.

więcej

Projekt „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej”  realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w ramach Priorytetu V PO KL i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 1 maja 2011 – 30 czerwca 2013

więcej
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
www.efs.gov.pl Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kontakt mailowy z redakcją portalu: redakcja(at)rownosc.info
www.rownosc.info (C) Fundacja Fundusz Współpracy 2011
www.efs.gov.pl
zaloguj się