dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu pdf

dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu pdf

Można znaleźć swojej gminie za wyrównawczą racje nazywając swoje miasto za asesora podatkowego lub płytę podatkowego powiatu. Można go również znaleźć na stronie Wydziału New Jersey stronie opodatkowania. "Średni wskaźnik" to procent "prawdziwej wartości", że ocena jest uznawany za. Innymi słowy, należy podzielić przez współczynnik oceny wyrównawczej w celu uzyskania prawdziwego wycenę nieruchomości. Jest to liczba Twój oceniający jest rzeczywiście używany do obliczenia podatku własnością, a nie swojej oceny.

Dla wielu osób, decyzja o tym, czy należy się odwołać swoją ocenę jest łatwe gdy zdają sobie sprawę z faktycznej wyceny ich własności. Dla innych, zwłaszcza ludzi, którzy posiadanych właściwości przez długi czas i nie myślał o zakupie lub sprzedaży, kwestia, czy należy odwołać oceny jest mniej jasna.

Oto kilka zasad kciuk do rozważenia przy podejmowaniu decyzji, czy odwołać swoją ocenę:

Jak ocenia Pan wiekiem a współczynnik wyrównawczy dostaje niższe, istnieje większe prawdopodobieństwo, że ocena spadła z zgodne z rzeczywistą wartością Twojego zakwaterowania.

dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu pdf

Natomiast jeżeli racja wyrównanie wzrośnie powyżej 100%, ponieważ wartości nieruchomości spadły (ponieważ mają one w ostatnich latach), co oznacza, że ??średnio właściwości overassessed w tych gminach. Właściciel nieruchomości wciąż spoczywa ciężar udowodnienia, że ??ich szczególna właściwość jest overassessed ale przeciętny stosunek ponad 100% jest dobrym wskaźnikiem overassessment.

Jeśli mieszkasz w rozwoju lub okolicy, w której właściwości są bardzo podobne, a ceny znacznie spadły, twoja indywidualna wartość nieruchomości prawdopodobnie zmniejszył a ocena i współczynnik wyrównawczy może nie nadąża.

Ilekroć Obiekt posiada unikalne cechy, które sprawiają, że bardzo różnią się od tych w pobliżu, często występuje przypadek należy przeprowadzić na obniżenie oceny.

Artykuł dzięki: